Мэдээ, татварын зөвлөгөө

Татварын салбарын хамгийн сүүлийн үеийн нийтлэлүүдийг манай татварын мэргэжилтнүүдийн багаас хүлээн авч байгаарай. Татварын зохицуулалт, бодлогын талаарх практик зөвлөмж, мэргэжилтнүүдийн ойлголт, одоогийн мэдээллийг олж аваарай.